ביולי 2011 רציתי להביא סיר עם אוכל ליושבי האוהלים ברוטשילד. למחרת פתחתי אוהל להזדהות. לאחר חודש הקמתי יחד עם פעילים נוספים את דף הפייסבוק: "צדק חברתי - חדר המצב", ערוץ תקשורת כלכלי-חברתי המהווה שופר לרעיונות שעלו במחאה החברתית. מאז אני עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית שעוסקת בנושאי צדק חברתי, הון שלטון והתעוררות אזרחית. מאז 2013 (וביתר שאת ב-2015) אני ממובילי מאבק הגז בישראל, ופועלת ברשת, בתקשורת, במסדרונות הכנסת וברחובות.

כל פעילותי היא בהתנדבות ואני משקיעה בכך ממשאביי החומריים והנפשיים. אני עושה זאת כי אני לא מוכנה שהבנות שלי (והילדים והנכדים של כולנו) יגדלו לתוך מציאות מעוותת: אנחנו האזרחים לא שולטים במה שקורה כאן, והדברים מתנהלים כנגדנו.
אני לא פוליטיקאית אבל אני רוצה להמשיך לפעול בזירה הציבורית. אני רוצה להיות חלק ממוקד כוח אזרחי שמשמיע את קולכם, שפועל איתכם ולמענכם, שהאינטרס הציבורי בראש מעייניו.
כדי להמשיך לעשות את זה, אני צריכה את תמיכתכם.

תרומה חודשית מתחדשת

סכום